WakingBulbsSosakuhangaBK 800x1278 v3.png
       
     
Akiyama Iwao
       
     
Azechi Umetaro
       
     
Azechi Umetaro
       
     
Azechi Umetaro
       
     
Azechi Umetaro
       
     
Azechi Umetaro
       
     
Hiratsuka Un’ichi
       
     
Itow Takumi
       
     
Itow Takumi
       
     
Itow Takumi
       
     
Itow Takumi
       
     
Itow Takumi
       
     
Itow Takumi
       
     
Itow Takumi
       
     
Itow Takumi
       
     
Itow Takumi
       
     
Itow Takumi
       
     
Itow Takumi
       
     
Itow Takumi
       
     
Itow Takumi
       
     
Itow Takumi
       
     
Itow Takumi
       
     
Itow Takumi
       
     
Itow Takumi
       
     
Itow Takumi
       
     
Itow Takumi
       
     
Itow Takumi
       
     
Itow Takumi
       
     
Itow Takumi
       
     
Itow Takumi
       
     
Itow Takumi
       
     
Itow Takumi
       
     
Iwami Reika
       
     
Iwami Reika
       
     
Minami Keiko
       
     
Yoshida Chizuko
       
     
WakingBulbsSosakuhangaBK 800x1278 v3.png
       
     
Akiyama Iwao
       
     
Akiyama Iwao

Bird Call
mokuhanga on paper
12” x 18”
1981


Azechi Umetaro
       
     
Azechi Umetaro

Untitled (Mountain Man with Bird, Red & Yellow)
mokuhanga on paper
14.25” x 11.5”
1970

Azechi Umetaro
       
     
Azechi Umetaro

Thirst
mokuhanga on paper
13” x 17”
1980, 52/150 Ed.

Azechi Umetaro
       
     
Azechi Umetaro

Mountain in the Four Seasons
mokuhanga on paper
17.25” x 22”
1968, 12/85 Ed.

Azechi Umetaro
       
     
Azechi Umetaro

Untitled (Mountain Man with Bird and Cup)
mokuhanga on paper
17” x 11.5”
unknown year

Azechi Umetaro
       
     
Azechi Umetaro

Fighting Spirit
mokuhanga on paper
18.5” x 13.5”
1953, AP Ed. of 100

Hiratsuka Un’ichi
       
     
Hiratsuka Un’ichi

Portrait of my Wife Teruno
mokuhanga on paper
12” x 9”
1923

Itow Takumi
       
     
Itow Takumi

Cape Shiriya Snowscape
mokuhanga on paper
12.5” x 28”
1987, 8/20 & 9/20 Ed.

Itow Takumi
       
     
Itow Takumi

At Nanao Shikato Island
mokuhanga on paper
13.375” x 16.5”
1990, 9/88, 16/88 Ed.

Itow Takumi
       
     
Itow Takumi

Haratai Nenbutsu Kenbai
mokuhanga on paper
11.75” x 15.75”
1974, 32/60, 34/60 Ed.

Itow Takumi
       
     
Itow Takumi

Goldfish Catching
mokuhanga on paper
8.875” x 11.25”
1979, 19/35, 27/35 Ed.

Itow Takumi
       
     
Itow Takumi

Honyaradou
mokuhanga on paper
10.5” x 8.5”
1984, 30/40, 31/40 Ed.

Itow Takumi
       
     
Itow Takumi

Moguramochiokuri
mokuhanga on paper
11.25” x 15”
1987, 7/12, 8/12 Ed.

Itow Takumi
       
     
Itow Takumi

Hounen Taiko of Demon Teachings
mokuhanga on paper
15.75” x 28.375”
1990

Itow Takumi
       
     
Itow Takumi

Lucky Namahage
mokuhanga on paper
9.25” x 6.875”
1989, 64/88, 65/88 Ed.

Itow Takumi
       
     
Itow Takumi

Namahage Onigoklo
mokuhanga on paper
16.25” x 12.5”
1987, 59/88, 60/88 Ed.

Itow Takumi
       
     
Itow Takumi

Namahage Hide-and-Seek
mokuhanga on paper
4.125” x 4.75”
2000

Itow Takumi
       
     
Itow Takumi

Kogarumai Enburi
mokuhanga on paper
11.875” x 4.75”
1980, 22/35, 23/35 Ed.

Itow Takumi
       
     
Itow Takumi

Nebuta Haneto
mokuhanga on paper
11.875” x 4.75”
1979, 24/35, 25/35 Ed.

Itow Takumi
       
     
Itow Takumi

Hachinohe Enburi (Ebisu Dancer)
mokuhanga on paper
11.875” x 4.75”
1982, 16/40, 22/40 Ed.

Itow Takumi
       
     
Itow Takumi

Torimai Shojyo
mokuhanga on paper
11.875” x 4.75”
1987, 23/88, 31/88 Ed.

Itow Takumi
       
     
Itow Takumi

Hakoishi Koukiriko
mokuhanga on paper
11.875” x 4.75”
1980, 19/35, 20/35 Ed.

Itow Takumi
       
     
Itow Takumi

Nanatsumai Shojyo
mokuhanga on paper
11.875” x 4.75”
1990, 2/88, 4/88 Ed.

Itow Takumi
       
     
Itow Takumi

Gan-nin Dance
mokuhanga on paper
11.875” x 4.75”
1987, 5/40, 6/40 Ed.

Itow Takumi
       
     
Itow Takumi

Sasara Daughter
mokuhanga on paper
11.875” x 4.75”
unknown year, 8/35, 9/35 Ed.

Itow Takumi
       
     
Itow Takumi

Taiko Shojyo
mokuhanga on paper
11.75” x 4.75”
1993, 6/150, 9/150 Ed.

Itow Takumi
       
     
Itow Takumi

Tambourine Shojyo
mokuhanga on paper
11.875” x 4.75”
1993, 8/150, 11/150 Ed.

Itow Takumi
       
     
Itow Takumi

Hayachine Kagura Ishibato-oka Dance
mokuhanga on paper
11.875” x 4.75”
2009, 110/80, 11/80 Ed.

Itow Takumi
       
     
Itow Takumi

Yotsutake Shojyo
mokuhanga on paper
11.875” x 4.75”
1999, 16/40, 11/88, 12/88 Ed.

Itow Takumi
       
     
Itow Takumi

Torigoe
mokuhanga on paper
10.25” x 5.75”
unknown year, 5/80, 6/80 Ed.

Itow Takumi
       
     
Itow Takumi

Kataguruma
mokuhanga on paper
11.875” x 4.75”,
1982, 36/40, 39/40 Ed.

Itow Takumi
       
     
Itow Takumi

Children’s Bonten
mokuhanga on paper
11.875” x 4.75”
1983, 2/40, 8/40 Ed.

Iwami Reika
       
     
Iwami Reika

Bell
mokuhanga on paper
13.5” x 17”
1976, 181/200 Ed.

Iwami Reika
       
     
Iwami Reika

Water Shadows
mokuhanga & embossing on paper
28” x 20”
1976, 4/50 Ed.

Minami Keiko
       
     
Minami Keiko

aquatint on paper
15.5” x 11”
Courtesy Allison Tolman

Yoshida Chizuko
       
     
Yoshida Chizuko

Mediterranean Sea
mokuhanga on paper
33” x 27”
1960, 15/20 Ed.